27 thg 7, 2016

CHƯƠNG IV _ Phần 6 _ Thương lượng, những cái được và mất


Người Anh họ có một câu ngạn ngữ (Lời nói đẹp, đó là chi phí thấp nhất để thu lợi cao nhất) và học thuyết (Chính trị phải là niềm vui của tuổi trẻ) cũng không là ngoại lệ, luôn luôn đưa những thương lượng chính trị lên những ưu tiên hàng đầu, giúp cho những phong trào đấu tranh dân chủ chống những thể chế độc tài, cộng sản..v.v..kể cả hai phía tránh khỏi sự đổ máu vô nghĩa...

Như các bạn đều biết, tiêu chí ban đầu của Websites khi phát triển hoc thuyết này là ủng hộ và thúc đẩy những phong trào đấu tranh dân chủ trên khắp thế giới, và sự hỗ trợ ấy thông qua những thuật toán mà chúng tôi nghiên cứu cùng phát triển và nay đã chính thức hoàn thành, đi cùng với nó còn có thêm (Đảng đối lập vì Dân chủ) mà học thuyết dựng lên giúp định hướng cho những phong trào đang chuẩn bị hay sắp hình thành...Các bạn đều đã biết những thuật toán mà chúng tôi phát triển ngay từ ban đầu là cực kỳ chính xác trong những dự đoán cho mọi lãnh vực, và những nguy cơ khủng bố những thảm họa về nhân mạng không rõ ràng trong một kỷ nguyên số mới lại vô cùng cần thiết vào lúc này, chỉ có điều là chúng tôi không làm công việc chống khủng bố, mà chỉ chống những kẻ được cho là nguy hiểm hơn rất nhiều đó là cộng sản...Và điều nghịch lý được chúng tôi nhấn mạnh ngay từ ban đầu đó là, sẵn sàng chia sẻ thông tin trong giới hạn có điều kiện với những cá nhân, tổ chức hay quốc gia nào chấp nhận gây sức ép về chính trị, kinh tế, xã hội..v.v..đối với những thể chế độc tài cộng sản. Có thể thương lượng này đụng chạm đến vấn đề đạo đức, hay lợi ích địa chính trị của một số quốc gia nào đấy, nhưng lại cứu được hàng triệu triệu người đang rên siết dưới thảm họa của độc tài cộng sản, Còn nếu không, thì những công trình toán học này sẽ theo chân vĩnh viễn chúng tôi xuống tuyền đài, và phải mất hàng ngàn năm nữa mới có người có thể phát triển tiếp tục trở lại được...Hồng Long viết tại Quốc ân khải tường tự, Long thành, Đồng nai, Việt Nam 27/7/2016...
Next previous